Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Inzetten op preventie om specialistische zorg te voorkomen

Inzetten op preventie om specialistische zorg te voorkomen
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

Er zijn verschillende regionale en lokale ontwikkelingen die bijdragen aan preventie. Er ligt een regionale ontwikkelopdracht 'preventie in het sociale domein' waar beleidsmedewerkers vanuit verschillende gemeenten en achtergronden (volksgezondheid, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en inkoop) aan deelnemen. Op dit moment wordt invulling gegeven aan deze opdracht. Tegelijkertijd wordt er regionaal een preventieprogramma volksgezondheid opgesteld. Dit programma is in concept gereed .

Lokaal is het project 'Maatschappelijke Agenda' (MAB) afgerond. In dit project is er richting gegeven aan 'het nieuwe welzijnswerk'. De uitkomsten van de MAB zijn een bouwsteen voor het nieuwe beleidskader sociaal domein. Dit beleidskader zijn wij nu aan het vormgeven met diverse betrokken partijen, waaronder maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners. Preventie, o.a. in de vorm van algemene voorzieningen die mede voortvloeien uit de MAB, vormt een belangrijk onderdeel van het beleidskader. Begin volgend jaar (2018) wordt het beleidskader sociaal domein gepresenteerd aan de raad.

 

G
Kwaliteit
13-09-2017

Er zijn verschillende regionale en lokale ontwikkelingen die bijdragen aan preventie. Er ligt een regionale ontwikkelopdracht 'preventie in het sociale domein' waar beleidsmedewerkers vanuit verschillende gemeenten en achtergronden (volksgezondheid, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en inkoop) aan deelnemen. Op dit moment wordt invulling gegeven aan deze opdracht. Tegelijkertijd wordt er regionaal een preventieprogramma volksgezondheid opgesteld. Dit programma is in concept gereed .

Lokaal is het project 'Maatschappelijke Agenda' (MAB) afgerond. In dit project is er richting gegeven aan 'het nieuwe welzijnswerk'. De uitkomsten van de MAB zijn een bouwsteen voor het nieuwe beleidskader sociaal domein. Dit beleidskader zijn wij nu aan het vormgeven met diverse betrokken partijen, waaronder maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners. Preventie, o.a. in de vorm van algemene voorzieningen die mede voortvloeien uit de MAB, vormt een belangrijk onderdeel van het beleidskader. Begin volgend jaar (2018) wordt het beleidskader sociaal domein gepresenteerd aan de raad.

 


G
Tijd
G
Geld