Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen

Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinenToelichting

G
Kwaliteit

De Gezond In De Stad (GIDS)-gelden van de afgelopen jaren worden ingezet op het project "MEER MEEDOEN MET SPORT EN BEWEGEN" (2017 - 2020); uitgevoerd door de Sportfederatie Berkelland .

Het project behelst de activering van kwetsbare doelgroepen (o.a. statushouders, kwetsbare ouderen en jongeren) en sluit aan bij de gemeentelijke beleidsdoelen op sportgebied: een leven lang met plezier en verantwoord bewegen en een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners. Tevens wordt aangesloten bij speerpunten uit het ontwikkelprogramma Decentralisaties en Transities: Inwoners doen naar vermogen en vanuit eigen kracht mee met de samenleving. Specifiek gaat het om het inspelen op de toestroom van nieuwkomers , het werken aan preventie om specialistische zorg te voorkomen en het realiseren van meer samenwerking en integraal werken in het sociaal domein.

05-09-2017

De gelden worden ingezet op het project "MEER MEEDOEN MET SPORT EN BEWEGEN" (2017 - 2020) door de Sportfederatie Berkelland .

Het project sluit aan bij de gemeentelijke beleidsdoelen op sportgebied: een leven lang met plezier en verantwoord bewegen en een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners. Tevens wordt aangesloten bij speerpunten uit het ontwikkelprogramma Decentralisaties en Transities: Inwoners doen naar vermogen en vanuit eigen kracht mee met de samenleving. Specifiek gaat het om het inspelen op de toestroom van nieuwkomers , het werken aan preventie om specialistische zorg te voorkomen en het realiseren van meer samenwerking en integraal werken in het sociaal domein.


G
Tijd

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de besteding van de GIDS-gelden in de jaren 2018 en verder.

G
Geld