Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname.

In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

Het minimabeleid is het mogelijk een bijdrage te krijgen voor deelname aan sportieve activiteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals een lidmaatschap van een sportvereniging. Het minimabeleid is gericht op kinderen. Voor volwassenen kan deelname aan sportieve activiteiten leiden tot een actievere leefstijl. Gemeente Berkelland is een pilot gestart in 2016 om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van een beweegprogramma te activeren richting werk of participatie. Dit is samen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Sportfederatie Berkelland (SfB)vormgegeven. De SfB heeft het beweegprogramma  ontwikkeld. SDOA heeft een training gegeven die aanstuurt op deelname aan maatschappelijke activiteiten. Deze pilot is afgerond; via de combinatiefunctionarissen van de SfB is nu aandacht voor deelname van kwetsbare groepen aan sport. Het bedrag voor het behalen van Diploma A wordt naar verwachting bijgesteld naar maximaal € 450 per kind.

 

02-10-2017

Het minimabeleid is het mogelijk een bijdrage te krijgen voor deelname aan sportieve activiteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals een lidmaatschap van een sportvereniging. Het minimabeleid is gericht op kinderen. Voor volwassenen kan deelname aan sportieve activiteiten leiden tot een actievere leefstijl. Gemeente Berkelland is een pilot gestart in 2016 om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van een beweegprogramma te activeren richting werk of participatie. Dit is samen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Sportfederatie Berkelland (SfB)vormgegeven. De SfB heeft het beweegprogramma  ontwikkeld. SDOA heeft een training gegeven die aanstuurt op deelname aan maatschappelijke activiteiten. Deze pilot is afgerond; via de combinatiefunctionarissen van de SfB is nu aandacht voor deelname van kwetsbare groepen aan sport. Het bedrag voor het behalen van Diploma A is bijgesteld naar maximaal € 450 per kind.

 


G
Tijd

Loopt op schema.

G
Geld

Volgens begroting.