Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

In 2018 zetten wij de verenigingsondersteuning voort.

In 2018 zetten wij de verenigingsondersteuning voort.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

Per 1 oktober 2016 heeft Club Vooruit haar werkzaamheden beëindigd. Naar aanleiding van een motie is de wens geuit om (administratieve) verenigingsondersteuning voor de Berkellandse verenigingen te behouden. De ondersteuning bestaat onder andere uit de volgende twee onderdelen:

1) Een eenmalige aanjaagsubsidie van 500,00 euro voor de administratie.
Deze aanjaagsubsidie kan aangevraagd worden door verenigingen/stichtingen op het terrein van sport, cultuur en welzijn die na 1 juli 2016 hun (gedeeltelijke, specialistische) administratie aan de markt uitbesteden. Het doel is om de vrijwilligers van de verenigingen op administratief gebied te ondersteunen en te ontlasten. Tot nu toe hebben 20 verenigingen hier gebruik van gemaakt.

2) Bestuurskracht  en samenwerking tussen verenigingen versterken.
Per 1 oktober 2017 is er een ketenregisseur aangenomen binnen de regeling ‘Combinatiefunctionarissen Brede Impuls’. De ketenregisseur is o.a. verantwoordelijk voor het tot stand brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven (waaronder de Berkellandse Uitdaging) en maatschappelijke partijen in het sociaal domein (waaronder verenigingen) om de onderlinge bestuurlijke samenwerking te bevorderen en de bestuurskracht te versterken. In 2018 wordt hier nader invulling aan gegeven.

G
Kwaliteit
15-09-2017

Per 1 oktober 2016 heeft Club Vooruit haar werkzaamheden beëindigd. Naar aanleiding van een motie is de wens geuit om (administratieve) verenigingsondersteuning voor de Berkellandse verenigingen te behouden. De ondersteuning bestaat onder andere uit de volgende twee onderdelen:

1) Een eenmalige aanjaagsubsidie van 500,00 euro voor de administratie.
Deze aanjaagsubsidie kan aangevraagd worden door verenigingen/stichtingen op het terrein van sport, cultuur en welzijn die na 1 juli 2016 hun (gedeeltelijke, specialistische) administratie aan de markt uitbesteden. Het doel is om de vrijwilligers van de verenigingen op administratief gebied te ondersteunen en te ontlasten.

2) Bestuurskracht  en samenwerking tussen verenigingen versterken.
Per 1 oktober 2017 wordt er een ketenregisseur aangenomen binnen de regeling ‘Combinatiefunctionarissen Brede Impuls’. De ketenregisseur is o.a. verantwoordelijk voor het tot stand brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven (waaronder de Berkellandse Uitdaging) en maatschappelijke partijen in het sociaal domein (waaronder verenigingen) om de onderlinge bestuurlijke samenwerking te bevorderen en de bestuurskracht te versterken.


13-09-2017

Per 1 oktober 2016 heeft Club Vooruit haar werkzaamheden beëindigd. Naar aanleiding van een motie is de wens geuit om (administratieve) verenigingsondersteuning voor de Berkellandse verenigingen te behouden. Deze ondersteuning bestaat uit twee onderdelen:

1) Een eenmalige aanjaagsubsidie van 500,00 euro voor de administratie.
Deze aanjaagsubsidie kan aangevraagd worden door verenigingen/stichtingen op het terrein van sport, cultuur en welzijn die na 1 juli 2016 hun (gedeeltelijke, specialistische) administratie aan de markt uitbesteden. Het doel is om de vrijwilligers van de verenigingen op administratief gebied te ondersteunen en te ontlasten.

2) Bestuurskracht  en samenwerking tussen verenigingen versterken.
Per1 oktober 2017 wordt er een ketenregisseur aangenomen binnen de regeling ‘Combinatiefunctionarissen Brede Impuls’. De ketenregisseur is o.a. verantwoordelijk voor het tot stand brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke partijen in het sociaal domein (waaronder verenigingen) om de onderlinge bestuurlijke samenwerking te bevorderen.


G
Tijd
G
Geld