Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Implementeren nieuwe Omgevingswet in planvorming, beleid, procedures, instrumenten en werkwijze van Berkelland (inhoudelijk/procedureel/juridisch).

Implementeren nieuwe Omgevingswet in planvorming, beleid, procedures, instrumenten en werkwijze van Berkelland (inhoudelijk/procedureel/juridisch).
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum
Patricia Hoytink- RoubosToelichting

G
Kwaliteit

2017 is het jaar van voorbereiding en bewustwording. Daar zijn we volop mee bezig. Er is een  projectorganisatie met drie projectgroepen (dienstverlening/procedures, cultuurverandering/communicatie en digitalisering. De raadswerkgroep heeft in het voorjaar van 2017 geoefend met virtuele casussen.

 

10-10-2017

2017 is het jaar van voorbereiding en bewustwording. Daar zijn we volop mee bezig. Er is een  projectorganisatie met drie projectgroepen (dienstverlening/procedures, cultuurverandering/communicatie en digitalisering. De raadswerkgroep heeft in het voorjaar van 2017 geoefend met virtuele casussen.

 


05-10-2017

2017 is het jaar van voorbereiding en bewustwording. Daar zijn we volop mee bezig. Er is een  projectorganisatie met drie projectgroepen (dienstverlening/procedures, cultuurverandering/communicatie en digitalisering. De raadswerkgroep heeft in het voorjaar van 2017 geoefend met virtuele casussen.

 


13-09-2017

2017 is het jaar van voorbereiding en bewustwording. Daar zijn we volop mee bezig. Er is een  projectorganisatie met drie projectgroepen (dienstverlening/procedures, cultuurverandering/communicatie en digitalisering. De raadswerkgroep heeft in het voorjaar van 2017 geoefend met virtuele casussen.

 


13-09-2017

2017 is het jaar van voorbereiding en bewustwording. Daar zijn we volop mee bezig. Er is een  projectorganisatie met drie projectgroepen (dienstverlening/procedures, cultuurverandering/communicatie en digitalisering. De raadswerkgroep heeft in het voorjaar van 2017 geoefend met virtuele casussen.

 


12-09-2017

2017 is het jaar van voorbereiding en bewustwording. Daar zijn we volop mee bezig. De projectorganisatie is gestart met drie projectgroepen (dienstverlening/procedures, cultuurverandering/communicatie en digitalisering. De raadswerkgroep is twee keer bij elkaar geweest.

In de zomer van 2017 heeft Minister Schultz bekend gemaakt dat de Omgevingswet later in werking treedt dan 2019.  In verband daarmee wordt het vaststellen van onze bestuurlijke ambitie verschoven tot na de verkiezingen in 2018.


G
Tijd

Minister Schultz heeft bekend gemaakt dat de Omgevingswet later in werking treedt dan 2019.   In verband daarmee wordt het vaststellen van onze bestuurlijke ambitie verschoven tot na de verkiezingen in 2018.

G
Geld

Voor 2017 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd. Dat budget wordt gebruikt voor inzet van programmacapaciteit, bijeenkomsten en het inzetten van externe deskundigheid. Volgens een rekentool van de VNG is becijferd dat we de komende jaren meer dan € 1,7 miljoen nodig hebben voor de Implementatie van de Omgevingswet (inclusief het maken van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan).  Inmiddels is besloten om € 577.564 van het resultaat van de Voorjaarsnota 2017 te bestemmen voor de Implementatie van de Omgevingswet.