Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Dorpsorganisaties actualiseren één keer in de vijf tot zeven jaar hun dorpsvisie en uitvoeringsprogramma.

Dorpsorganisaties actualiseren één keer in de vijf tot zeven jaar hun dorpsvisie en uitvoeringsprogramma.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

Alle dorpsorganisaties hebben een dorpsvisie. Naast Haarlo staat er nog een actualisatie bij een andere kern aan te komen .

In 2018 moet we een vervolg bepalen op het convenant met de kleine kernen en buurtschappen. Het convenant eindigt in 2019.

Het convenant is algemeen en geeft weer hoe we als gemeente met de kernen/buurtschappen willen omgaan. Dit geldt nu echter niet meer alleen voor de kernen maar voor de samenwerking met de samenleving in alle opzichten. Een convenant voegt in dit verband niet iets toe. De ontwikkelingen in de dorpen en buurtschappen gaan sneller en veranderen door wijzigende omstandigheden. De dorpsvisies hebben hierdoor ook maar een beperkte houdbaarheid. Het is dan ook maar de vraag of het gebruik van een convenant en de dorpsvisie de goede instrumenten zijn voor de ontwikkeling van het dorp en de samenwerking met de gemeente. Wethouder Joke Pot maakt dit najaar nog een ronde langs de kleine kernen waarbij dit vraagstuk aan de orde komt. Belangrijk hierbij is wat hun beeld is bij de ontwikkeling van het dorp en de samenwerking met de gemeente.

G
Kwaliteit
22-09-2017

Alle dorpsorganisaties hebben een dorpsvisie. Naast Haarlo staat er nog een actualisatie bij een andere kern aan te komen .

In 2018 moet we een vervolg bepalen op het convenant met de kleine kernen en buurtschappen. Het convenant eindigt in 2019.

Het convenant is algemeen en geeft weer hoe we als gemeente met de kernen/buurtschappen willen omgaan. Dit geldt nu echter niet meer alleen voor de kernen maar voor de samenwerking met de samenleving in alle opzichten. Een convenant voegt in dit verband niet iets toe. De ontwikkelingen in de dorpen en buurtschappen gaan sneller en veranderen door wijzigende omstandigheden. De dorpsvisies hebben hierdoor ook maar een beperkte houdbaarheid. Het is dan ook maar de vraag of de van het convenant en de dorpsvisie de goede instrumenten zijn voor de ontwikkeling van het dorp en de samenwerking met de gemeente. Joke Pot maakt dit najaar nog een rondje langs de kleine kernen waarbij dit aan de orde komt. Belangrijk hierbij is wat zij hun beeld is bij de ontwikkeling van het dorp en de samenwerking met de gemeente.


G
Tijd
G
Geld