Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen.

Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Er is gestart met het opzetten van een dorpsnetwerk in de grote kernen. Hiervoor zijn de grote kernen ingedeeld in logische delen. Deze delen worden afzonderlijk bezocht. De bewoners van dat deel ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Het bezoek wordt eerst intern voorbereid door in de organisatie alle onderwerpen op te halen die in de betreffende wijk spelen en intern bekend zijn. De betreffende vakcollega's zijn ook bij het bezoek aanwezig.

Per grote kern wordt er gestart met 1 wijk om ervaring op te doen en om van elkaar te leren. De interne voorbereiding voor deze eerste bezoeken loopt.

Neede en Ruurlo starten hiermee dit najaar. In Borculo is het proces met de wijk Hambroek (Mijn Hambroek) verder op deze manier opgepakt.

22-09-2017

Er is gestart met het opzetten van een dorpsnetwerk in de grote kernen. Hiervoor zijn de grote kernen ingedeeld in logische delen. Deze delen worden afzonderlijk bezocht. De bewoners van dat deel ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Het bezoek wordt eerst intern voorbereid door in de organisatie alle onderwerpen op te halen die in de betreffende wijk spelen en intern bekend zijn. De betreffende vakcollega's zijn ook bij het bezoek aanwezig.

Per grote kern wordt er gestaart met 1 wijk om ervaring op te doen en om van elkaar te leren. De interne voorbereiding voor deze eerste bezoeken loopt.

Neede en Ruurlo starten hiermee dit najaar. In Borculo is het proces met de wijk Hambroek (Mijn Hambroek) verder op deze manier opgepakt.


G
Tijd

Het is de bedoeling om per grote kern 1 wijk per maand te bezoeken

O
Geld

Er is nog geen duidelijkheid of er middelen zijn om eventuele zaken die uit de bezoeken naar voren komen ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.