Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen van het Onderwijsplein

Doorontwikkelen van het Onderwijsplein
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

De doorontwikkeling krijgt gestalte door de samenwerking met het lokale / regionale bedrijfsleven. Steeds vaker is er sprake van uitwisseling: leerlingen welke bij bedrijven stage lopen en of opdrachten vervullen en ondernemers die gebruik maken van het innovatielokaal bij het Onderwijsplein. Bovendien zijn bestuurders van het Onderwijsplein vertegenwoordigd in meerdere projectgroepen van het Platform BV Berkelland.    

Op 12 oktober 2017 zal het Onderwijsplein in het middelpunt staan bij "De Dag voor de Berkellandse Ondernemer". Deze dag vindt dan plaats bij het Onderwijsplein en zal er voor zorgen dat de bekendheid binnen en de binding met het bedrijfsleven zal toenemen.  

13-09-2017

De doorontwikkeling krijgt gestalte door de samenwerking met het lokale / regionale bedrijfsleven. Steeds vaker is er sprake van uitwisseling: leerlingen welke bij bedrijven stage lopen en of opdrachten vervullen en ondernemers die gebruik maken van het innovatielokaal bij het Onderwijsplein. Bovendien zijn bestuurders van het Onderwijsplein vertegenwoordigd in meerdere projectgroepen van het Platform BV Berkelland.    

Op 12 oktober 2017 zal het Onderwijsplein in het middelpunt staan bij "De Dag voor de Berkellandse Ondernemer". Deze dag vindt dan plaats bij het Onderwijsplein en zal er voor zorgen dat de bekendheid binnen en de binding met het bedrijfsleven zal toenemen.  


G
Tijd

Het door ontwikkelen van het Onderwijsplein begint een structureel karakter te krijgen. De doorontwikkeling is een doorlopend aandachtspunt, zowel voor het Onderwijsplein, het bedrijfsleven als de gemeente. De samenwerking tussen de partijen zorgt er voor dat de verbindingen steeds beter worden, het bedrijfsleven een beroep kan doen op het Onderwijsplein en het onderwijs een gericht programma kan samenstellen gericht op vraag vanuit bedrijfsleven.     

G
Geld