Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen.

Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Voor de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2021 zet Muziek-  en KunstWijs zich in voor een goede vorm van (basis)muziekonderwijs en/of kunstzinnige vorming. Hiervoor hebben wij extra formatie toegekend. De bibliotheek Oost Achterhoek zet zich gedurende dezelfde periode in voor leesbevordering; ook zij hebben in het kader van de combinatiefunctionarissen-regeling extra formatie toegekend gekregen.

 

06-10-2017

Voor de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2021 zetten BeweegWijs  en KunstWijs zich in voor een goede vorm van (basis)muziekonderwijs en/of kunstzinnige vorming. Hiervoor hebben wij extra formatie toegekend. De bibliotheek Oost Achterhoek zet zich gedurende dezelfde periode in voor leesbevordering.

 


G
Tijd
G
Geld

De inzet vindt plaats binnen de door de raad gestelde kaders voor de inzet van  de Brede Impuls - combinatiefunctionarissen