Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Door (regionale) inkoop veranderen van het productenaanbod, zodat die goed aansluit bij de behoefte van de inwoner

Door (regionale) inkoop veranderen van het productenaanbod, zodat die goed aansluit bij de behoefte van de inwoner
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

G
Kwaliteit

Door samen te werken met de Achterhoekse gemeenten bundelen we kennis en kunde. Hierdoor ontstaat een beter inkoopdocument.

Voor inschrijvers heeft dit als voordeel dat ze maar één keer hoeven in te schrijven op een aanbesteding in plaats van 8 keer. Hierdoor besparen ze tijd en geld. Door samen te werken gaan we tevens efficiënter om met de uren-inzet van ambtenaren.

 

04-10-2017

Door samen te werken met de Achterhoekse gemeenten bundelen we kennis en kunde. Hierdoor ontstaat een beter inkoopdocument.

Voor inschrijvers heeft dit als voordeel dat ze maar één keer hoeven in te schrijven op een aanbesteding in plaats van 8 keer. Hierdoor besparen ze tijd en geld. Door samen te werken gaan we tevens efficiënter om met de uren-inzet van ambtenaren.

 


O
Tijd

Per 1 januari 2018 zijn er met alle geïnteresseerde en gekwalificeerde inschrijvers contracten gesloten.

G
Geld

Door de indexatie zullen de kosten, bij gelijkblijvende vraag, met maximaal 2% stijgen. Dit wordt gedekt door de stijging van de integratie-uitkering sociaal domein (meicirculaire 2017)