Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Digitalisering: de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op landelijke regelgeving en moet bewoners en bedrijven meer gaan ondersteunen.

Digitalisering: de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op landelijke regelgeving en moet bewoners en bedrijven meer gaan ondersteunen.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum
Patricia Hoytink- RoubosToelichting

G
Kwaliteit

2017 is een jaar van oriëntatie en opstellen van een projectplan voor periode vanaf 1-1-2018

10-10-2017

2017 is een jaar van oriëntatie en opstellen van een projectplan voor periode vanaf 1-1-2018


26-09-2017

2017 is een jaar van oriëntatie en opstellen van een projectplan voor periode vanaf 1-1-2018


G
Tijd

 Op het moment van invoering van de Omgevingswet moet minimaal  de continuïteit van het vergunningverleningsproces  geborgd zijn.

Het volledige stelsel moet in 2024 afgerond zijn.

G
Geld

Bij de raming van de invoeringskosten van de Omgevingswet is voor digitalisering rekening gehouden met

  • extra formatiekosten voor ICT
  • geen ICT-kosten voor de aanpassing van de bestaande ICT (mee te nemen bij ICT-meerjarenplanning)
  • budget voor een inhaalslag om de basis op orde te brengen (digitalisering archief, basisregistraties).