Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie.

Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie.
Portefeuillehouder
Joke Pot
Joost van Oostrum



Toelichting

G
Kwaliteit
O
Tijd

Dit onderdeel heeft nog onvoldoende aandacht gehad waardoor de voorgang is vertraagd.

G
Geld

In de voorjaarsnota 2017 is aangegeven dat dit binnen de bestaande budgetten voor wegbermbeheer kan worden uitgevoerd.

In middels is duidelijk dat uitvoering binnen de bestaande budgetten voor wegbermbeheer niet mogelijk is.

Voor een uitgewerkt plan, inclusief inventarisatie van kansrijke bermen is een bedrag van € 75.000,-- nodig.

Dit bedrag is opgevoerd in de begroting 2018.