Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact.

Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Op 24 maart is in Doesburg het Pact Achterhoek 2017-2020 gesloten en bekrachtigd.

14-09-2017

Op 24 maart is in Doesburg het Pact Achterhoek 2017-2020 gesloten en bekrachtigd.


G
Tijd

De Achterhoek heeft als eerste regio in Gelderland het Pact klaar.

G
Geld

Bijdrage Berkelland is € 15.000,- per jaar, dat door de Provincie wordt verdubbeld. De uitvoering is belegd bij een coalitie van 5 culturele partners in de regio. De bijdrage van de gemeente is gedekt uit bestaande middelen (conform collegebesluit in maart 2017).