Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

De buurtsportcoaches krijgen de opdracht mensen met een zorgvraag te betrekken bij hun activiteiten.

De buurtsportcoaches krijgen de opdracht mensen met een zorgvraag te betrekken bij hun activiteiten.Toelichting

G
Kwaliteit

De aanbesteding voor de buurtsportcoaches voor de periode 2017-2021 is afgerond. Binnen de aanbesteding is 11,7 formatie gegund aan 4 partijen. Deze partijen hebben allemaal in hun ingediende projectplannen de verbinding met het sociale domein gelegd.  

06-10-2017

De aanbesteding voor de buurtsportcoaches voor de periode 2017-2021 is afgerond. Binnen de aanbesteding is 11,7 formatie gegund aan 4 partijen. Deze partijen hebben allemaal in hun ingediende projectplannen de verbinding met het sociale domein gelegd.  


G
Tijd
G
Geld

We zijn binnen de budgettaire kaders van de raad gebleven.