Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Culturele initiatieven in Berkelland in beeld brengen en het maatschappelijke dialoog faciliteren. Hiervoor zetten we het bestaande budget voor cultuur en erfgoed in.

Culturele initiatieven in Berkelland in beeld brengen en het maatschappelijke dialoog faciliteren. Hiervoor zetten we het bestaande budget voor cultuur en erfgoed in.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Subsidies aan Bemo, bibliotheek, stichting Muziek en KunstWijs, Cultuur en Erfgoed Pact, Museum De Scheper en dergelijke worden jaarlijks prima verantwoord, zoals het hoort. Binnen de opdrachten aan deze partners zien veel nieuwe initiatieven het licht buiten het directe zicht van de gemeente, met de focus op het eigene. Dat gebeurt ook binnen de vergunningen die we verlenen voor Reurpop, het Openluchttheater, paasvuren en dergelijke. Op veel plekken exposeren lokale kunstenaars (dorpshuizen, dorpsböke en de hal van het gemeentehuis).

 

11-10-2017

Subsidies aan Bemo, bibliotheek, stichting Muziek en KunstWijs, Cultuur en Erfgoed Pact, Museum De Scheper en dergelijke worden jaarlijks prima verantwoord, zoals het hoort. Binnen de opdrachten aan deze partners zien veel nieuwe initiatieven het licht buiten het directe zicht van de gemeente, met de focus op het eigene. Dat gebeurt ook binnen de vergunningen die we verlenen voor Reurpop, het Openluchttheater, paasvuren en dergelijke. Op veel plekken exposeren lokale kunstenaars (dorpshuizen en de hal van het gemeentehuis).

 


14-09-2017

Subsidies aan Bemo, bibliotheek, stichting Muziek en KunstWijs, Cultuur en Erfgoed Pact, Museum De Scheper en dergelijke worden jaarlijks prima verantwoord, zoals het hoort. Binnen de opdrachten aan deze partners zien veel nieuwe initiatieven het licht buiten het directe zicht van de gemeente, met de focus op het eigene. Dat gebeurt ook binnen de vergunningen die we verlenen voor Reurpop, het Openluchttheater, paasvuren en dergelijke. Op veel plekken exposeren lokale kunstenaars (dorpshuizen en de hal van het gemeentehuis). Wij hebben geen overall beeld van nieuwe initiatieven.

De bezuinigingen uit de vorige raadsperiode hebben niet geleid tot een maatschappelijke dialoog bij de partners onderling, die de werkwijze van de gemeente hebben ondergaan. Als je als gemeente hierin het initiatief neemt, dan moet je met meer komen dan alleen een visie voor de toekomst.  


O
Tijd

In de vorige raadsperiode is een besparing in ambtelijke uren gerealiseerd. Dat kon omdat ook het beleid is overgaan van "sturend" naar "volgend" met nu met minder zicht en grip op culturele zaken.

G
Geld

Budget(ten) voor Cultuur en voor Erfgoed zijn toegekend aan "externe" organisaties (Cultuur en Erfgoed Pact/ Open Monumentendag) , die constant bezig zijn met steeds wisselende  en vernieuwende activiteiten in de diverse dorpen en kernen.