Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Bijdragen aan een frontoffice voor inwoners én bedrijven in het regionale Verduursaam Energieloket. Vanaf 2017 is capaciteit en kwaliteit van het loket verder verbeterd.

Bijdragen aan een frontoffice voor inwoners én bedrijven in het regionale Verduursaam Energieloket. Vanaf 2017 is capaciteit en kwaliteit van het loket verder verbeterd.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Er is voor 2017 een overeenkomst afgesloten met het Achterhoek energieloket BV (Verduursaam energieloket) voor een basispakket. Om onze inwoners een nog betere begeleiding te kunnen bieden, heeft Berkelland ook een pluspakket afgesproken. 

Met het basispakket is bereikbaarheid en communicatie met inwoners planmatig geregeld. Er zijn wijkprojecten ingepland. Er is gewerkt aan een ontwikkelcentrum door het energieloket met de organisatie Susteen waarin vragen van inwoners  en het aanbod van bedrijven voor energiemaatregelen adequaat op elkaar worden  aangesloten. Met het pluspakket  is voorzien in  maatwerkadviezen voor inwoners , beurzen en evenementen, korting op huisbezoeken door een adviseur , extra inloopspreekuren  en extra wijkaanpakken.

Subsidies en leningen worden digitaal  via ons Klantcontactcentrum afgehandeld. 

 

10-10-2017

Er is voor 2017 een overeenkomst afgesloten met het Achterhoek energieloket BV (Verduursaam energieloket) voor een basispakket en een pluspakket met activiteiten in de gemeente Berkelland. Subsidies en leningen worden digitaal  via ons Klantcontact centrum afgehandeld. 

Met het basispakket is bereikbaarheid en communicatie met inwoners planmatig geregeld. Er zijn wijkprojecten ingepland. Er is gewerkt aan een ontwikkelcentrum door het energieloket met de organisatie Susteen waarin vragen van inwoners  en het aanbod van bedrijven voor energiemaatregelen adequaat op elkaar worden  aangesloten. Met het pluspakket  is voorzien in  maatwerkadviezen voor inwoners , beurzen en evenementen, korting op huisbezoeken door een adviseur , extra inloopspreekuren  en extra wijkaanpakken.


13-09-2017

Er is voor 2017 een overeenkomst afgesloten met het Achterhoek energieloket BV (Verduursaam energieloket) voor een basispakket en een pluspakket met activiteiten in de gemeente Berkelland. Subsidies en leningen worden digitaal  via ons Klantcontact centrum afgehandeld. 

Met het basispakket is bereikbaarheid en communicatie met inwoners planmatig geregeld. Er zijn wijkprojecten ingepland. In Geesteren heeft het eerste energie café plaatsgevonden.  Er is gewerkt aan een ontwikkelcentrum door het energieloket met de organisatie Susteen waarin vragen van inwoners  en het aanbod van bedrijven voor energiemaatregelen adequaat op elkaar worden  aangesloten. Met het pluspakket  is voorzien in  maatwerkadviezen voor inwoners , beurzen en evenementen, korting op huisbezoeken door een adviseur , extra inloopspreekuren  en extra wijkaanpakken.


G
Tijd

De overeenkomst van onze gemeente met het Energieloket wordt jaarlijks aangegaan. De continuïteit van het Energieloket onder de coöperatie AGEM is afgesproken t/m 2020 voor het basispakket met andere gemeenten in de Achterhoek. 

G
Geld

Het basispakket voor 2107 is afgesloten voor € 45.000,=  en het pluspakket voor 2017 € 15.500,=.