Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in.

Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit
O
Tijd

Aan de raad is tijdens een beeldvormende informatiebijeenkomst op 25 oktober 2016 meegedeeld dat het plan was om in het voorjaar van 2017 met nadere (financiële) voorstellen te komen voor met name de afwaardering van de bestaande N18.

In de tweede helft  van 2017 zal dit gebeuren.  

 

O
Geld

Bij de voorstellen tot afwaardering van de bestaande N18 in de tweede helft van 2017 zullen ook (financiële) voorstellen worden gedaan.