Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is.

Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

Ook op lokaal niveau is er sprake van grote aandacht voor dit onderwerp. Het Platform BV Berkelland heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, te weten Projectgroep "Werkgelegenheid, School en Bedrijf". Deze werkgroep is per 30 maart gestart met als voornaamste aandachtspunt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bedoeling van de projectgroep is om met gerichte projecten haalbare doelstellingen te bereiken.  

De projectgroep is van start gegaan met de doelstelling om koppeling te maken tussen studenten en bedrijfsleven (stageplekken) voor Berkelland.

Samenwerking met Platform Onderwijs Arbeidsmarkt loopt (gewoon) door. Eind september 2017 zal er een overleg plaatsvinden tussen de projectgroep  van het Platform en het POA.

 

13-09-2017

Ook op lokaal niveau is er sprake van grote aandacht voor dit onderwerp. Het Platform BV Berkelland heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, te weten Projectgroep "Werkgelegenheid, School en Bedrijf". Deze werkgroep is per 30 maart gestart met als voornaamste aandachtspunt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bedoeling van de projectgroep is om met gerichte projecten haalbare doelstellingen te bereiken.  

De projectgroep is van start gegaan met de doelstelling om koppeling te maken tussen studenten en bedrijfsleven (stageplekken) voor Berkelland.

Samenwerking met Platform Onderwijs Arbeidsmarkt loopt (gewoon) door. Eind september 2017 zal er een overleg plaatsvinden tussen de projectgroep  van het Platform en het POA.

 


13-09-2017

Ook op lokaal niveau is er sprake van grote aandacht voor dit onderwerp. Het Platform BV Berkelland heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, te weten Projectgroep "Werkgelegenheid, School en Bedrijf". Deze werkgroep is per 30 maart gestart met als voornaamste aandachtspunt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bedoeling van de projectgroep is om met gerichte projecten haalbare doelstellingen te bereiken.  

De projectgroep is van start gegaan met de doelstelling om koppeling te maken tussen studenten en bedrijfsleven (stageplekken) voor Berkelland.

Samenwerking pet Platform Onderwijs Arbeidsmarkt loopt (gewoon) door. Eind september 2017 zal er een overleg plaatsvinden tussen de projectgroep en het POA.

 


13-09-2017

Ook op lokaal niveau is er sprake van grote aandacht voor dit onderwerp. Het Platform BV Berkelland heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, te weten Projectgroep "Werkgelegenheid, School en Bedrijf". Deze werkgroep is per 30 maart gestart met als voornaamste aandachtspunt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bedoeling van de projectgroep is om met gerichte projecten haalbare doelstellingen te bereiken.  

De projectgroep is van start gegaan met de doelstelling om koppeling te maken tussen studenten en bedrijfsleven (stageplekken) voor Berkelland.

Samenwerking pet Platform Onderwijs Arbeidsmarkt loopt (gewoon) door. Eind september 2017 zal er een overleg plaatsvinden tussen de projectgroep en het POA.

 


G
Tijd

Doorlopend aandachtspunt. Ook vanuit de Economische Agenda in combinatie met de agenda Platform BV Berkelland 2016 - 2020.

G
Geld