Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen

Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

Uit de in 2015 uitgevoerde herijking van het wegbeheer blijkt dat het kwaliteitsniveau van de wegen in het buitengebied door het beperkte budget steeds verder achteruit is gegaan. Deze teruggang van vooral de ontsluitingswegen in het buitengebied was aanleiding voor de raad om het college te verzoeken vanaf 2016 gedurende 4 jaar jaarlijks minimaal 250.000 euro uit de Reserve Onderhoud Wegen te gebruiken voor extra onderhoud aan de wegen in het buitengebied. Uit de (tweejaarlijkse) inspectie van de wegen in het buitengebied eind 2016 blijkt dat we de goede kant op gaan. Eind 2017 wordt de (tweejaarlijkse) inspectie van de wegen binnen de bebouwde kom uitgevoerd en weten we of we daar op het afgesproken niveau zitten . Eind 2018 volgt weer een inspectie van de wegen in het buitengebied.

 

 

G
Kwaliteit
01-05-2017

Uit de in 2015 uitgevoerde herijking van het wegbeheer blijkt dat het kwaliteitsniveau van de wegen in het buitengebied door het beperkte budget steeds verder achteruit is gegaan. Deze teruggang in kwaliteit van vooral de asfaltwegen in het buitengebied was aanleiding voor de raad om het college te verzoeken de komende 4 jaar minimaal 250.000 euro uit de Reserve Onderhoud Wegen te gebruiken voor extra onderhoud aan de wegen in het buitengebied. Na uitvoering van de extra maatregelen zijn eind 2016 alle wegen in het buitengebied opnieuw geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat het gemiddelde kwaliteitsniveau uitkomt op 5,0. De resultaten van dat extra onderhoud worden dus meteen zichtbaar in de inspectiecijfers.

 

 


G
Tijd
G
Geld