Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Beheer en onderhoud van riolering

Beheer en onderhoud van riolering
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

We hebben een uitgebreid rioleringsstelsel. Om dit stelsel goed te laten functioneren is beheer en onderhoud belangrijk. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) staat wanneer een bepaald gedeelte van de riolering moet worden onderhouden of vervangen.

G
Tijd

Het GRP loopt tot 2018. In 2017 starten we met het opstellen van een visie over onze riolerings- en watertaken. Bij het opstellen van de visie worden veel partijen betrokken, waaronder de gemeenteraad en het waterschap. De doorlooptijd van de visie is ongeveer een jaar. Vervolgens stellen we het gemeentelijke watertakenplan op. Dat is de opvolger van het verbreed GRP. Voor eind 2018 willen wij dit plan af hebben.

G
Geld

De middelen zijn beschikbaar in het rioleringsfonds.