Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Beheer en onderhoud van het openbaar groen

Beheer en onderhoud van het openbaar groen
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Pas in de loop van april is het groenonderhoud op gang gekomen; het is zaak de ontwikkelingen nu goed te volgen. Het onderhoudsniveau wordt nu grotendeels gehaald.

G
Tijd

Er zijn geen duidelijke achterstanden geconstateerd.

G
Geld

Het overgrote deel van het reguliere onderhoud ligt vast in meerjarige opdrachten.  De termijnbetalingen passen binnen de verwachtingen en er hebben zich geen onverwachte gebeurtenissen , met financiële gevolgen, voorgedaan.