Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Afvalinzameling en verwerking

Afvalinzameling en verwerking
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Doel is om in 2020 te voldoen aan de landelijke doelstelling: 100 kilogram restafval per inwoner . Dit halen we niet met  ons huidige inzamelsysteem.  We zijn bezig met de voorbereidingen voor een nieuw afvalsysteem. Insteek is een hoge service op  het inzamelen van grondstoffen zoals groente fruit en tuinafval (GFT), plastic metaal en drankenkartons  (PMD) en oud papier. En een lage service op het inzamelen van restafval.

Diverse scenario's worden in oktober aan onze inwoners voorgelegd. Het is de bedoeling dat de  gemeenteraad begin 2018 het plan "van afval naar grondstof" vaststelt.

Het nieuwe plan "Van afval naar grondstof" vormt de basis voor de aanbesteding van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Voor 2018 verlengen wij de bestaande contracten om op die manier gefaseerd uitvoering te geven aan het nieuwe plan. In 2019 moet de nieuwe inzamelsystematiek en de aanbesteding van het huishoudelijk afval zijn doorgevoerd.

13-09-2017

De visie om in 2020 te gaan voldoen aan de landelijke doelstelling (100 kilogram restafval per inwoner) wordt gedragen door het college. De uitwerking van deze visie krijgt vorm in het nieuwe grondstoffenplan. De basis voor het grondstoffenplan is een hoge service op  het inzamelen van grondstoffen zoals groente fruit en tuinafval (GFT), plastic metaal en drankenkartons  (PMD) en oud papier en een lage service op het inzamelen van restafval.

Het grondstoffenplan vormt de basis voor de aanbesteding van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Voor 2018 verlengen wij de bestaande contracten om op die manier gefaseerd uitvoering te geven aan het grondstoffenplan. In 2019 moet de nieuwe inzamelsystematiek en de aanbesteding van het huishoudelijk afval zijn doorgevoerd.


G
Tijd
G
Geld

Verloopt binnen de financiële kaders.