Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

 • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
 • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
 • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
 • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
 • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten

Speerpunten

Het bieden van op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten

Wat willen we bereiken?

 • Op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten.

Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod

Wat willen we bereiken?

 • Het aanbod voldoet aan de behoeften van de gast.
 • Er zijn meer overnachtingen en bestedingen van dag- en verblijfstoerisme.
 • Investeringen om de kwaliteit te verhogen.
 • Innovatie van producten en businessmodellen.
 • Bewerkstelligen van crossovers / koppelen van aanbod.
 • Investeren in mensen, vakmanschap en waardering van de gast.

Meerwaarde door samenwerking

Wat willen we bereiken?

 • Faciliteren dat ondernemers nieuwe verdienmodellen ontwikkelen door het bijdragen aan verbindingen tussen ondernemers en arrangementen.
 • Grensoverschrijdend samenwerken op vier thema’s: cultuur, toerisme, educatie en economie.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod -108 -24 -131 -96 -96 -96
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel -538 0 -538 -538 -538 -538
Totaal lasten -646 -24 -670 -634 -634 -634
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod 0 0 0 0 0 0
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel 2 0 2 2 2 2
Totaal baten 2 0 2 2 2 2
Resultaat -644 -24 -668 -632 -632 -632