Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

  • De Doe-het-samen-samenleving gaat over aansluiten op kennis, inzet, ervaring en behoefte van inwoners. De gemeente bepaalt en regelt minder, gaat ‘naar buiten’ en is partner in de samenleving.
  • De Doe-het-samen-samenleving vraagt om een andere rol van de gemeentelijke organisatie, om bestuurlijke vernieuwing en inzet van inwoners, college, gemeenteraad en medewerkers.
  • Het ontwikkelprogramma biedt ruimte om te experimenteren met hoe de eigentijdse rol van de gemeente er uit kan zien bij verschillende initiatieven.
     

Speerpunten

Dienstbaarheid

Wat willen we bereiken?

  • Initiatiefnemers zijn tevreden over de uitvoering van regels bij de uitvoering van hun projecten.
  • Inwoners zijn tevreden over het meedenken van de gemeente bij hun initiatieven en vragen.

Samenwerking

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente samenwerking zoekt en inwoners betrekt in 2018 met een 6,5 (Burgerpeiling waar staat je gemeente, 2016: 6,2, landelijk gemiddelde 2016: 6,1 ).
  • De gemeente doet - waar nodig - actief mee met initiatieven en projecten die inwoners belangrijk vinden.
  • De aanpak van gemeente brede vraagstukken doen we samen in een transparant proces.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Veranderde samenleving, vernieuwd bestuur -50 0 -50 -50 0 0
Totaal lasten -50 0 -50 -50 0 0
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Veranderde samenleving, vernieuwd bestuur 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -50 0 -50 -50 0 0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Plan van aanpak Actief in de Doe-het-samen samenleving

Gemeenteraad 15 april 2015