Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

"Veiligheid is van en voor ons allemaal"

Wat speelt er?

  • Waakzaamheid en sociale controle
    Er is een toenemende bereidheid om deel te nemen aan buurtpreventie door het oprichten van whatsapp groepen.
  • Bedrijven willen investeren in KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
    Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te kunnen doen.
  • Bestuur en medewerkers handelen integer
    Voor een groot vertrouwen in de overheid is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren altijd integer handelen en dit ook actief laten zien.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Onze BOA's en de politie doen de witte voetjes actie -40 0 -40 -40 -40 -40
Totaal lasten -40 0 -40 -40 -40 -40
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Onze BOA's en de politie doen de witte voetjes actie 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -40 0 -40 -40 -40 -40

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Integraal Veiligheidsplan (2014-2018)

Raad 16 september 2014

Integriteitsbeleid

 2016