Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We storten in en ontrekken aan reserves.

We storten in en ontrekken aan reserves.
Portefeuillehouder
Gerjan TeselinkToelichting

G
Kwaliteit

Dit onderdeel kan pas worden ingevuld als alle toevoegingen en onttrekkingen zijn verwerkt.

G
Tijd
G
Geld

We hebben meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt deels doordat we onttrekkingen hebben gedaan waarvoor in eerdere jaren al een besluit was genomen en waarvan de lasten pas in 2018 aan de orde kwamen.  Hetzelfde geldt voor de stortingen in de reserves. Deze stortingen zijn vooral het gevolg van het besluit bij de najaarsnota. Voor een volledig overzicht van het verloop van de Reserves verwijzen we u naar de paragraaf reserves.