Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Heffen van Onroerende zaak belastingen

Heffen van Onroerende zaak belastingen
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Onroerende Zaak Belastingen (OZB) zijn de belastingen op de waarde van een woning of bedrijf. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. Voor de gemeente is het de belangrijkste vrij besteedbare gemeentelijke belasting. Sinds 2009 is het tarief van de OZB vastgesteld op een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Vanaf 1 januari 2008 zijn de maximaal toegestane tariefsverhoging en de maximale tarieven komen te vervallen. Voor 2019 stellen we voor de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage 2,4% en daarnaast te corrigeren met de gevolgen van de waardeontwikkeling op de vastgoedmarkt. Op basis van de huidige WOZ-waarden zijn dit voor 2019 de volgende voorlopige tarieven

Categorie Tarief 2018 Tarief 2019
Eigenaar woning 0,1382% 0,1415%
Gebruiker niet woning 0,1452% 0,1487%
Eigenaar niet woning 0,1849% 0,1893%

 

Voor 2019 verwachten we een opbrengst van € 8.611.840