Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Sport

Sport

"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Wat speelt er?

  • Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap zijn nodig als antwoord op de krimp.
  • Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal maatschappelijke effecten. Het bevordert maatschappelijke participatie, sociale activering, samenhang, welzijn en gezondheid.
  • Mensen worden aangespoord/geprikkeld om te gaan en blijven sporten en bewegen, zodat zij een actieve leefstijl ontwikkelen (sportparticipatie en een gezonde eet- en leefstijl)
  • Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. (Sport)verenigingen worden steeds zelfstandiger en toekomstbestendiger. Hierdoor wordt de taak en financiële bijdrage van de gemeente kleiner.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -23 -14 -20 -20 -27
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd -311 -38 0 0 -6
Loonkosten van het programma Sport 0 0 -138 -138 -138
Rente en afschrijving van het programma Sport -189 -209 -129 -129 -209
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen -108 -90 -93 -82 -92
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -771 -786 -426 -655 -714
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden te verkleinen -925 -966 -930 -947 -1.011
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland -68 -79 -79 -80 -83
Totaal Lasten -2.395 -2.182 -1.816 -2.051 -2.280
Baten
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 263 262 269 269 253

Kaders die de raad heeft vastgesteld

 

Beleidskaders

Vastgesteld

Kadernotitie Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland

2017

Sportkader Achterhoek in Beweging 2016-2020

2015

Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging

 2015

Revitalisering sportpark De Bijenkamp

2013

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Niet-sporters

%

2014

Berkelland

51,1

RIVM - Zorgatlas

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

   

2014

Nederland

49,9