Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Energiek en duurzaam ondernemen in de landbouw door innovatieve landbouw met als uitgangspunt duurzaamheid, leefbaarheid en goede inpassing.
  • Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. We leveren onze bijdrage aan het verkennen van oplossingen.
  • Het coulissenlandschap is drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit en draagt bij aan de kwaliteit van initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, (mantel-)zorg en toerisme.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. De onderlinge banden tussen mensen zijn sterk en veel voorzieningen worden zelf georganiseerd.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied -27 -29 0 0 -142
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma -33 -94 -62 -62 -56
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer -62 -82 -71 -91 -100
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw -16 -32 -43 -43 -50
Rente en afschrijving van het programma Plattelandsontwikkeling -39 -17 -70 -70 -35
Totaal Lasten -176 -253 -246 -266 -383
Baten
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma 31 31 29 29 0
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 18 0 0
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw 0 0 0 0 25
Totaal Baten 31 31 47 29 25

Kaders die de raad heeft vastgesteld