Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Leefomgeving

Leefomgeving

"Een prettige woon– en leefomgeving in de gemeente Berkelland"

Wat speelt er?

  • Bereikbaar met auto, fiets en bus
    Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken voor iedereen. De regiotaxi en buurtbus worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio. 
  • Betrokken bij je eigen leefomgeving
    Het is belangrijk dat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt of wijk. We halen bij inwoners op welke zaken zij prioriteit geven en waar zij zich voor willen inzetten. Voor de lange termijn kaders gebruiken we de ontwikkelagenda die uit de kernenfoto’s is opgesteld.  
  • Duurzame leefomgeving
    We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030. Dit is in 2017 een ontwikkelprogramma, waaraan uitvoering wordt gegeven onder andere in het beheer van de leefomgeving.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren -703 -665 -703 -703 -518
We overleggen met inwoners over speelplekken -77 -91 -82 -82 -96
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik -25 -53 -69 -39 -3
Loonkosten van het programma Leefomgeving -847 0 -3.095 -3.095 -3.095
Rente en afschrijving van het programma Leefomgeving -5.225 -4.991 -4.485 -4.485 0
Totaal Lasten -6.877 -5.800 -8.434 -8.403 -3.712
Baten
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren 0 0 1 1 0
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik 10 0 1 1 0
Totaal Baten 10 0 2 2 0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Rapportage groenbeheer

2009

Speelruimteplan

2007

Groenstructuurplan

 

Speelruimtebeleid

2009