Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

"Veiligheid is van en voor ons allemaal"

Wat speelt er?

  • Waakzaamheid en sociale controle
    Er is een toenemende bereidheid om deel te nemen aan buurtpreventie door het oprichten van whatsapp groepen.
  • Bedrijven willen investeren in KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
    Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te kunnen doen.
  • Bestuur en medewerkers handelen integer
    Voor een groot vertrouwen in de overheid is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren altijd integer handelen en dit ook actief laten zien.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Onze BOA's en de politie doen de witte voetjes actie -14 -10 -40 -40 -27
Rente en afschrijving van het programma Integrale Veiligheid 0 0 0 0 -2
Totaal Lasten -14 -10 -40 -40 -30
Baten
Onze BOA's en de politie doen de witte voetjes actie 0 0 0 0 0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Integraal Veiligheidsplan (2014-2018)

Raad 16 september 2014

Integriteitsbeleid

 2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

0,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2015

Nederland

2,4

 

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

2,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2015

Nederland

5,4

 

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

1,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2015

Nederland

3,9

 

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

5,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

 

 

2015

Nederland

6,1

 

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2014

Berkelland

61,7

Bureau Halt

   

2014

Nederland

139,7

 

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

Berkelland

1,2

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

   

2014

Nederland

1,3